FERMAWAY - PROCES

FERMAWAY® AERATOR omogućava efikasnu i brzu aeraciju vode, što za rezultat daje oksidaciju prisutnih metala kao što su gvožđe i mangan, uz istovremenu degazaciju, odnosno uklanjanje neželjenih gasova kao što su vodoniksulfid, metan, ugljendioksid. Efikasnom aeracijom se stvaraju neohodni preduslovi za uspešno biološko uklanjanje amonijaka.

Najbitniji deo aeratora predstavljaju OXYMIXER mešači, koji omogućavaju neuobičajeno efikasno mešanje vode i vazduha. U uređaju za mešanje spoljni filtrirani vazduh se usisava u vodu bez korišćenja bilo koje druge opreme osim uobičajene bunarske pumpe. Voda, pod jakim turbulentnim protokom, se istovremeno raspršuje u vrlo male kapi (uglavnom u maglu) i efikasno meša sa svežim vazduhom i postiže neposrednu i veoma intenzivnu reakciju oksidacije. 

Kada se raspršena voda i vazduh intenzivno mešaju, gasovi kao vodoniksulfid (H2S), radioaktivni radon (Rn), metan (CH4) prelaze iz vode u vazduh, koji se ispušta iz sistema u otvorenu sredinu. Vodoniksulfid je vrlo otrovni gas neprijatnog mirisa (miris pokvarenih jaja), a najvažnije ga je ukloniti iz vode kako bi se ozbezbedio nesmetani razvoj prijateljskih mikroorganizama koji oksiduju amonijak (NH3) u nitrit (NO2-) i nitrit u nitrat (NO3-).

Ako ova tranzicija do nitrata nije u potpunosti sprovedena, efikasnost oksidacije mangana (Mn) do mangan dioksida (MnO2) se usporava ili se u krajnjem slučaju potpuno prekida.

Slobodni ugljen-dioksid (CO2) se smanjuje, što dovodi do porasta pH vrednost vode.

Kiseonik u vazduhu, koga ima oko 20%, hemijski oksidije rastvoreno gvožđe (Fe2+), koji se pretvara u nerastvorno gvožđe (Fe3+). Najveći deo gvožđa se odmah taloži i ostaje na površini peščanog filtera. Eventualni preostali ostatak se oksiduje u peščanom filteru.

Mangan se oksiduje u MnO2 koji formira sloj na površini peščanog filtera, nastali MnO2 dalje učestvuje u procesu apsorpcijom mangana, gvožđa i drugih metala. 

Peščani filter ima dve važne funkcije:

Da mehanički filtrira vodu u cilju uklanjanja oksida metala i suspendovanih čestica

Da nosi mikroorganizme koji biološki razgrađuju i filtriraju ostale nečistoće iz vode

Kombinacija mehaničkog i biološkog prečišćavanja vode u peščanom filteru, omogućava da proces filtracije bude veoma efikasan i stabilan.  U cilju uklanjanja istaloženih oksida metala i suspendovanih čestica potrebno je periodično povratno ispiranje peščanog filtera.  

Ukratko proces FERMAWAY® prirodnog prečišćavanja korak po korak:

Aerator

  1. Neutrališe agresivni CO2 i povećava pH.
  2. Uklanja H2S, VOC, Rn i CH4.
  3. Oksiduje gvožđe Fe2+ do nerastvornog Fe3+.
  4. Stvaranje povoljnog okruženja za ispravan rad naknadnih filtera.

Peščani filter

  1. Mehanička filtracija  Fe3+ i ostalih taložnih metala i suspendovanih čestica.
  2. Biološka oksidacija NH3 u NO2-.
  3. Biološka oksidacija NO2- u NO3-.
  4. Oksidacija Mn u MnO.
  5. MnO2 apsorbuje Mn, Fe i druge metale.