FERMAWAY - AERATOR

Srce Fermaway tehnologije

FERMAWAY® AERATOR je suština uspeha FERMAWAY tehnologije.

FERMAWAY® AERATOR omogućava efikasnu i brzu aeraciju vode, uz istovremenu degazaciju, odnosno uklanjanje neželjenih gasova kao što su vodoniksulfid, metan, ugljendioksid. Podzemne vode često imaju visok sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka, čije kasnije uklanjanje omogućava uspešna aeracija.

FERMAWAY® aeraciona tehnologija omogućava uspešno prečišćavanje podzemne vode od svih navedenih zagađivača sa izuzetnim rezultatima, dajući čistu i pitku vodu koja zadovoljava zahteve kvaliteta vode za piće propisane srpskim i evropskim pravilnicima.

Najbitniji deo aeratora predstavljaju OXYMIXER mešači, koji omogućavaju neuobičajeno efikasno mešanje vode i vazduha. U tanku aeratora se nalaze cevi u kojima se voda i vazduh mešaju. Tokom ovog procesa usisava se velika količina filtriranog vazduha direktno u vodu bez upotrebe dodatne opreme osim bunarske pumpe. Pod jako velikom turbulencijom voda se pretvara u sitne kapi, slične izmaglici, čime se stvara velika kontaktna površina između vazduha i vode koja doprinosi veoma intenzivnoj aeraciji i oksidaciji. Kiseonik iz vazduha oksiduje metale prisutne u vodi, kao što je gvožđe i mangan, što dovodi do njihovog taloženja i zadržavanja na peščanim filterima.

Aerator se sastoji od posude i više uređaja za mešanje u kojima se mešaju voda i vazduh. Posuda, uređaji za mešanje i ventili (ručni ili motorni) su napravljeni od nerđajućeg čelika i tokom procesa aeracije voda je u kontaktu samo sa nerđajućim čelikom. Veličina, oblik i oprema posude za aeraciju i broj OXYMIXER-a, uređaja za mešanje, zavise od protoka sirove vode koja se tretira i različitih vrsta i koncentracija kontaminanata u sirovoj vodi. 

FERMAWAY® aeratori mogu da se prilagode shodno protoku i nameni:

  • Za izvorsku vodu
  • Za različite vrste peščanih filtera
  • Za sve kapacitete

FERMAWAY® aeratori omogućavaju:

  • Kontinualni rad bez prekida uzrokovanih kvarovima i servisom
  • Za otvorene peščane filtere nije potrebna dodatna pumpa