PREČIŠĆAVANJE VODE PRIRODNIM PUTEM
BEZ HEMIKALIJA

FERMAWAY

FERMAWAY® predstavlja patentiranu i posebno razvijenu tehnologiju za prečišćavanje vode prirodnim putem, bez upotrebe hemikalija. Proces je kombinacija intenzivnog luftiranja, prirodne hemijske oksidacije, biološke oksidacije i filtriranje peskom. Ovi dobro dokumentirani rezultati prečišćavanja se postižu uz pomoć sopstveno unapeđene i razvijene tehnike i postrojenja, kojim se postiže uspešno i efektivno prirodno čišćenje vode uz veliku uštedu energije i finansiskih sredstava.

PROCES

FERMAWAY® AERATOR omogućava efikasnu i brzu aeraciju vode, što za rezultat daje oksidaciju prisutnih metala kao što su gvožđe i mangan, uz istovremenu degazaciju, odnosno uklanjanje neželjenih gasova kao što su vodoniksulfid, metan, ugljendioksid. Efikasnom aeracijom se stvaraju neohodni preduslovi za uspešno biološko uklanjanje amonijaka.

AERACIJA

FERMAWAY® aeraciona tehnologija omogućava uspešno prečišćavanje podzemne vode od svih navedenih zagađivača sa izuzetnim rezultatima, dajući čistu i pitku vodu koja zadovoljava zahteve kvaliteta vode za piće propisane srpskim i evropskim pravilnicima.

Najbitniji deo aeratora predstavljaju OXYMIXER mešači, koji omogućavaju neuobičajeno efikasno mešanje vode i vazduha. U tanku aeratora se nalaze cevi u kojima se voda i vazduh mešaju. Tokom ovog procesa usisava se velika količina filtriranog vazduha direktno u vodu bez upotrebe dodatne opreme osim bunarske pumpe. Pod jako velikom turbulencijom voda se pretvara u sitne kapi, slične izmaglici, čime se stvara velika kontaktna površina između vazduha i vode koja doprinosi veoma intenzivnoj aeraciji i oksidaciji.

Vidi više

PREDNOSTI FERMAWAY® TEHNOLOGIJE

Kvalitetnija voda

Najveća prednost primene FERMAWAY® aeracione tehnologije je visko kvalitetna
voda za piće

Niži troškovi

Operativni troškovi FERMAWAY® aeracione tehnologije i opreme su niži nego kod drugih sistema kao rezultat …

Jednostavna instalacija

FERMAWAY® aeraciona tehnologija se ugrađuje u okviru postejeće instalacije i opreme. Instalira se samo oprema za aeraciju.

PIŠITE NAM

12 + 14 =